Wednesday, October 10, 2007

၂၀၀၆ခုႏွစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းျမန္မာမ်ားသတင္း

စက္တင္ဘာ။ ။ တရားဥပေဧ။္အထက္တြင္ေငြႏွင့္ ဒုစရိုက္ဂိုဏ္းသားမ်ားရွိေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္ ထိုဂိုဏ္းသား မ်ားျဖင့္မပတ္သက္သေရြ႕ ျပည္သူမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားမွာ ယင္းတို႕ ကိုယ္တိုင္ မသိရွိလိုက္ရပဲ ထိုဂိုဏ္းသားမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားလုပ္ကိုင္မိၾကသျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးနည္းရေလသည္။ စက္တင္ဘာလ အတြင္း မဟာခ်ိဳင္ခရိုင္တစ္ခုတည္းမွာပင္ ႀကီးက်ယ္လွေသာ တရားမမႈႏွစ္ခု ေပၚေပါက္ ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ပထမအမႈမွာသူေဌးတစ္ဦးတည္းကပိုင္ဆိုင္ေသာ ငါးဖမ္းေမာ္ေတာ္ ၆စင္းေပၚမွ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ ကေမၱာဒီးယား ႏိုင္ငံသားမ်ားအပါအ၀င္ငါးဖမ္းသမားမ်ားအားလံုး အဆိပ္ သင့္ ကာ ေဆးရံုသို႕အခိ်န္မီေရာက္သူအနည္းငယ္မွအပ က်န္သူမ်ား အားလံုး ေသဆံုးရာ တြင္ ျမန္မာေလွသား ၆၀ဦးေက်ာ္ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မဟာခ်ိဳင္ေဆးရံုႀကီးမွ တာ၀န္ က် ဆရာ၀န္ႀကီးက အဆိပ္သင့္ ေသဆုံးျခင္းဟု အတည္ျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မည္ သည့္ အဆိပ္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳ၀ံ့ဘဲ ျငင္းဆန္ခဲ့ ပါသည္။

က်န္ရစ္သူေလွသားမ်ားဧ။္ေျပာဆိုခ်က္အရ ယင္းတို႕အားလံုးမွာ လစဥ္လခရ သည္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏွစ္ေနမွ လစာစုရွင္းေပးခံၾကရေၾကာင္း၊ ယခုစက္ေလွ၆စင္းမွ ေလွသားမ်ားမွာ လစာမရသည္မွာ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုတစ္ေခါက္ စက္ေလွ ကပ္လွ်င္လစာရွင္းရန္ ေလွသားမ်ားမွ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္စက္ေလွ ကမ္း မ ကပ္မီမွာပင္ ေလွသားမ်ား ကိုယ္ေဖာေရာင္ကာ စတင္ေသဆံုးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ စက္ေလွ ဆိပ္ကမ္းမကပ္မီစုစုေပါင္း၁၅ဦးမွာပင္လယ္ထဲတြင္စက္ေလွခုတ္ေမာင္းေနစဥ္ ေသဆံုး ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊

ထိုသူတို႕ကိုေလွသားမ်ားကေရခဲရိုက္ထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း မာလိန္မွႈးႏွင့္ သူေဌးမွ ပင္လယ္ တြင္းပစ္ခ်ခဲ့ရန္ခိုင္းေစမႈေၾကာင့္ မလႊဲေရွာင္သာပဲ ပစ္ခ်ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အမႈမွန္ေပၚမည္စိုးေသာေၾကာင့္အေလာင္းေဖ်ာက္ ခိုင္းသည္ထင္ပါေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုေလွသားအားလံုးမွာတရားမ၀င္လာေရာက္အလုပ္လုပ္ ကိုင္ၾကရ သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္က်န္ရစ္သူမိသားစုပါ ဒုကၡေပးခံရမည္စိုးေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႕ ဧ။္ အမည္မွန္ႏွင့္ လိပ္စာမွန္ကို

မည္သူ႕ကိုမွ်မေျပာျပဘဲ ေနခဲ့ၾကသျဖင့္ မည္သူ႕ကိုမွ် အေၾကာင္းၾကားမေပးႏိုင္ပါေခ်။
ဒုတိယအမႈမွာအဖြားႀကီးျခံဟုလူသိမ်ားေသာအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွျမန္မာလုပ္သားအမ်ားစုအပါအ၀င္အလုပ္သမား မ်ားကိုစက္ရံု၀င္းအျပင္ဖက္သို႕ ထြက္ခြင့္မေပးဘဲ ခ်ဳပ္ေလွာင္ ထားၿပီး အခမေပးဘဲခိုင္းေစျခင္း၊အခြင့္အေရးေတာင္းဆို သူမ်ားကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ ျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ေနရံုမွ်မက ရဲက၀င္စစ္ရာအစစ္မခံဘဲ ရဲမ်ားကိုပင္လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ILO အပါအ၀င္ အျခားထိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ဦးစီးေသာ NGO မ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ ကေမၱာဒီးယားသံရံုးမွ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားပါ ပူးေပါင္း ၀န္းရံ ပိတ္ဆို႕တိုက္ခိုက္ကာ ပိုင္ရွင္မ်ားကိုဖမ္းဆီး ရရွိခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ပစ္ခတ္မႈအၿပီး ထို အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုကိုထိန္းသိမ္းၿပီးေနာက္ ရွိသမွ် အလုပ္သမားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထား ခဲ့ၿပီး ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈတို႕ေၾကာင့္အျပင္းအထန္ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ေနသူမ်ားကို မဟာခ်ိဳင္

ေဆးရံုသို႕တင္ပို႕ေဆးကုသေစခဲ့ၾကရပါသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ေဆးရံု တက္ ေရာက္ ေနရေသာအလုပ္သမားမ်ားေရာ အခ်ဳပ္ခန္းထဲတြင္ ထိန္းသိမ္းခံ ထားရ ေသာ အလုပ္သမားမ်ားပါ ယင္းတို႕ကိုႏွိပ္စက္ခဲ့သည္မ်ား၊ လခမရဘဲမတရား အလုပ္လုပ္ခိုင္း ခံရသည္မ်ားကို မတိုင္ၾကားရန္ႏွင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ပါက အေသပစ္သတ္မည္ဟု အေစာင့္မ်ား ခဏမရွိခိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထိုအမႈႏွစ္မႈလံုးမွအသက္ရွင္က်န္ရစ္၍ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားထဲမွအလုပ္သမားလက္မွတ္မရွိေသာ အသက္၁၈ႏွစ္ အထက္လူမ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ျပန္ပို႕ၿပီး အသက္၁၈ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကို လူငယ္ျပဳျပင္ေရးေက်ာင္း မ်ားသို႕ပို႕ေဆာင္ပညာသင္ေစၿပီး အလုပ္သမားလက္မွတ္ရွိသူမ်ားကိုမူ ဘန္ေကာက္ရွိ အလုပ္သမားရံုးတြင္ ခဏ ေခၚယူ ထားရွိကာအလုပ္သမားလိုအပ္သူထိုင္းအလုပ္ရွင္မ်ားအစိုးရထံမွတိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

တပ္ခ္ခရိုင္မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိစက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားအတြက္မူ ေရာင္ျခည္ဦးအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားအလုပ္သမား အခြင့္အေရးကို ကာ ကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာ ၿြဥ မ်ားေၾကာင့္ အသိအျမင္ပိုမိုပြင့္လင္းလာကာ ယခင္ ကထက္ပိုမိုေသာ အလုပ္သမားခံစားခြင့္မ်ားကိုေတာင္းဆိုခံစားရရွိလာႏိုင္ ၾကသည္ကို
ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္းအျခားတိုင္း၊ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္မူ ျမန္မာအလုပ္သမား မ်ားဧ။္ ဘ၀အေျခအေန မွာ မဲေဆာက္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အနီးတ၀ိုက္မွ လုပ္သားမ်ားထက္ အခြင့္အေရးရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားဧ။္လံုျခံဳေရးအတြက္ တႏိုင္တပိုင္တာ၀န္ယူကာ စိတ္ေကာင္း ရွိေသာထိုင္းအလုပ္ရွင္မ်ားကို စံုစမ္းရင္း ထိုအလုပ္ရွင္မ်ားလိုအပ္ေသာ အလုပ္သမား မ်ားကို အလုပ္ရွင္ဘက္မွေရာ အလုပ္သမားဘက္မွပါ ၀န္ေဆာင္ခမယူဘဲ ရွာေဖြကာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ အပ္ႏွံေပးေသာလူမႈေရးစိတ္ရွိသူ မ်ားေၾကာင့္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ အနည္းငယ္စိတ္ေအးၾကရပါသည္။ သို႕ေသာ္ အလုပ္ရွာလိုသူမ်ား ထိုသူမ်ားႏွင့္တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ခြင့္ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္ သူတို႕ တႏိုင္ တပိုင္ ေၾကာ္ျငာထားေသာေၾကာ္ျငာစာရြက္ကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။


ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖန္ငခရိုင္တြင္းရွိျမန္မာေလွလုပ္သားရြာမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္ မ်ားဧ။္ပညာေရးကိုေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေပးေနေသာစီမံကိန္းမ်ားဧ။္သက္တမ္းမွာ လာမည့္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ထပ္ စီမံကိန္းသစ္မ်ား ခ်မွတ္ မည့္ သတင္းထြက္ ေပၚမ လာ ေသးသျဖင့္ မိဘမ်ားမွာ ယင္းတို႕ဧ။္ ကေလး မ်ား အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွာ သူတို႕ဧ။္ ဘ၀ အေျခအေနေၾကာင့္ မိသားစုလိုက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕တရားမ၀င္လာေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကစဥ္တြင္ လင္ေရာမယားပါ လုပ္ငန္းခြင္သို႕ တေနကုန္ သြားေရာက္ ေန ခိုက္ နာက္ပိုင္းရွိအသက္မျပည့္ေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ေက်ာင္းလည္း မေနႏိုင္၊ အလုပ္လည္း မလုပ္ႏိုင္ၾကဘဲ သည္အတိုင္း ေနၾကရရွာပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းရွိေက်ာင္းမရွိေသာေက်းလက္ေတာ ရြာမ်ားတြင္ပင္ သည္လို ကေလး မ်ားမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘုန္းႀကီး သင္သေလာက္ေတာ့ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရွိၾကပါေသးသည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ရပ္ထဲရြာထဲမွ အိမ္ေစာင့္က်န္ ခဲ့ေသာ အဘိုးအို၊ အဘြားအိုမ်ားႏွင့္အတူအိမ္ေစာင့္ ရင္း သူတို႕ထံမွ ေလာကႀကီး အေၾကာင္းကို ေရွး ေဟာင္း ေႏွာင္းျဖစ္၊ ပံုတိုပတ္စမ်ားမွတဆင့္ သင္ယူႏိုင္ခြင့္ရွိၾကရွာ ပါေသးသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားဧ။္ရင္ေသြးငယ္မ်ားမွာမူ ထိုသို႕ေသာ အေျခခံ အခြင့္အေရးကေလးမ်ားေသာ္မွ မရရွိႏိုင္ၾကရွာေပ။

ထိုင္း-ျမန္မာ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးရံုးမ်ားဧ။္အစီအစဥ္အရထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရမွ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရမွ လက္ရွိသံုးစြဲေနေသာ အလုပ္သမား လက္မွတ္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ ထုတ္ေပးျခင္း တို႕ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားဧ။္အမည္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္၊ျမန္မာျပည္တြင္း ေနရပ္လိပ္စာစာရင္းတို႕ကို ေကာက္ခံျခင္းတို႕ကိုစတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။
တာခ်ီလိပ္-မယ္ဆိုင္ နယ္စပ္ဂိတ္၊ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္ နယ္စပ္ဂိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း-ရေနာင္း နယ္စပ္ဂိတ္တို႕တြင္ ျမန္မာဘက္ မွ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထား ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္း အလုပ္ ရွင္မ်ားမွ လည္း အလုပ္သမား ရရွိႏိုင္ေရး အတြက္ ထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ႀကီး ဌာန မွတဆင့္ ျမန္မာဂိတ္ မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ထံေလွ်ာက္ထား ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း လက္ရွိအလုပ္သမား လက္မွတ္ျဖင့္လုပ္ကိုင္ ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားက ထိုသို႕ စာရင္းေပးျခင္းကို လိုက္နာရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ ၾကပါသည္။

အေၾကာင္းရင္းကိုေမးၾကည့္ရာ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဘက္တို႕တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ သို႕ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ဧ။္ က်န္ရစ္သူ မိသားစုထံမွ အလွဴေငြ ကဲ့သို႕ ေကာက္ခံေၾကး မ်ားကို သာမန္ မိသားစုထက္ ပိုမ်ားစြာ အဆမတန္ ေကာက္ခံ ျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ မေပးႏိုင္ပါက ထုိမိသားစု ၀င္မ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သြား ေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ သူမ်ားကို ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု သံသယ ရွိသည္ဟု စြပ္စဲြကာ ႏွိပ္စက္ ေမးျမန္း ခံၾက ရေသာ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ အသစ္ လာေရာက္ ၾကေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား မ်ားဧ‘။္ အေျခ အေနကို ေစာင့္ၾကည့္ ၿပီးမွ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နယ္အသီးသီးမွ ျမန္မာ လုပ္သား မ်ားက ေျပာဆို ေနၾကပါသည္။
ရင္ၿငိမ္းပန္းကရုဏာအသင္းမွႀကီးမွဴးၿပီးေအာက္တိုဘာလ ၅ရက္ေန႕က ထိုင္းႏိုင္ငံစမြန္စခြန္ခရိုင္၊မဟာခ်ိဳင္ရပ္ရွိ ၀ပ္ဟုမ္ဘုရားကို ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ျမန္မာျပည္မွ မွာယူပင့္ေဆာင္လာေသာ ေရႊထီးေတာ္သစ္တင္လွဴ ဆက္ကပ္ပြဲကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၈ရက္ေန႕တြင္မူ ၀ပ္ထစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကိုပင့္ေဆာင္ကာ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔ အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႕ကို အႏွစ္ပါပါက်က္သေရရွိစြာက်င္းပသြားခဲ့သည္ကိုေအာက္ပါအစီအစဥ္အရေတြ႕ရွိရပါသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားကို လည္း ဓမၼဒါနအျဖစ္ တရားေခြမ်ားႏွင့္အရွင္ဆႏၵဓိကဧ။္တရားစာအုပ္တို႕ကိုဦးေရႊသိန္းေဒၚေခ်ာမိသားစုႏွင့္ ဦး၀င္းသိန္းေဒၚသိန္းသိန္းဆန္းမိသားစုတို႕မွ လွဴခဲ့ၾကပါ သည္။
No comments: